Takk til alle som har bidratt til dugnader!

2021 går mot slutten og vi i Maridalsrunden ønsker å takke alle som har bidratt på dugnader, i styre og stell, støttet oss med penger, utstyr og materialer, Bymiljøetaten, grunneiere og flere foreninger for samarbeidet i 2021. Uten alle dere hadde vi ikke fått til det vi har gjort i 2021.

Året har vært givende og lærerikt selv om det startet litt trått. Bildekavalkade.

Tidlig i 2021 ble utstyrshengeren vår med alt stibyggerutstyret stjålet. Heldigvis stilte NOTS og SK Rye opp og støttet oss slik at vi fikk kjøpt ny henger og det vi har trengt av utstyr gjennom året. Bidrag på Vipps har også hatt stor betydning for at vi kom oss over kneika.

Etter dette ble året preget av oppturer og glede, og det har motivert oss til videre innsats.

Vi startet med en god og konstruktiv dialog med Naturvernforbundet, Maridalens Venner, Lillomarkas Venner, DNT og andre interesseorganisasjoner. Det gode samspillet har skapt gjensidig forståelse for ulike brukergruppers behov, og vi justerte traseen og planen for utbedringer etter denne dialogen.

I løpet av våren og sommeren gjennomførte vi flere pilotutbedringer som ble tatt godt imot av stisyklister, turgåere og joggere. På høsten ga Bymiljøetaten og Statsforvalteren tillatelse til videre utbedringer og skilting.

God oppslutning på dugnader, god innsats i løpet av sommeren av elever/studenter, og ikke minst samarbeidet med Sollerudstranda ungdomsskole avdeling Maridalen har virkelig satt fart på utbedringene. Med disse arbeidslagene har jeg virkelig tro på at 2022 også kommer til å bli et godt år for å få til skånsomme og bærekraftige utbedringer som går godt inn i naturen.

Bymiljøetaten har vært en god rådgiver og uvurderlig støttespiller gjennom prosessen. I tillegg har etaten stilt opp med subbus (grus) og transport av denne. Men Maridalsrunden går ikke bare på kommunens grunn, og vi takker også de andre grunneierne for god dialog og godt samarbeid.

Sammenlignet med turgåing, jogging og langrenn, er terrengsykling en forholdsvis ny friluftsaktivitet. Det fører naturligvis til litt skepsis, selv om de fleste møter skjer med et gjensidig smil og «god tur videre». Det viktigste bidraget til å bli akseptert er oppførselen til hver enkelt av oss som syklister, men skånsom tilrettelegging i Maridalsrunden er også et godt bidrag. Videre fører god mediedekning til at allmenheten får en forståelse for hva Maridalsrunden er og ikke er. Flere misoppfatninger har blitt tatt ned gjennom året.

For å realisere gode planer er det behov for finansiering i tillegg til arbeidskraft. Her ønsker vi å rette en stor takk til alle som har bidratt på Vipps #615048, Sparebankstiftelsen DNB, SK Rye, NOTS, Stiftelsen Astrup samt Thaugland for gode priser på materialer og redskap.

Nå som snøen har falt, er det gøy å se at flere bruker runden til turgåing og sykling med fatbike. Runden er åpen for alle, og jo flere som sykler, går, bruker truger eller trekker bildekk i runden, jo bedre forhold blir det for alle gjennom vinteren.

Del