Tillatelser

Alle tiltak og skilting er godkjent av grunneier som i hovedsak er Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Siden runden ligger i Maridalen landskapsvernområde er tiltakene også godkjent av Statsforvalteren.

I planfasen har vi hatt dialog og befaring med andre klubber og organisasjoner som er brukere av de samme områdene. De har en viktig stemme, og har gitt oss flere gode innspill til forbedring av runden og utforming av tiltakene. De vi har hatt dialog med er:

  • DNT 
  • Kjelsås Langrenn 
  • Lillomarka O-lag 
  • Lillomarkas Venner 
  • Maridalens Venner 
  • Maridalen Vel
  • Naturvernforbundet Oslo og Akershus 
  • Nydalens Skiklub 
  • Oslo Skikrets ved anleggsansvarlig 
  • Årvoll Skiklubb