Samarbeidspartnere

Det er flere som bidrar til realisering av Maridalsrunden med verdifull innsikt, gode råd, praktisk og økonomisk.

Bymiljøetaten i Oslo kommune er grunneier og forvalter og har vært en uvurderlig rådgiver og støttespiller. I tillegg har de stilt med flere lass subbus til dugnader ulike steder.

NOTS Oslo har bidratt aktivt i Maridalsrunden i tillegg til å støtte prosjektet økonomisk. De gjør dessuten en viktig jobb i forhold til rettigheter og holdninger rundt terrengsykling, som vi setter stor pris på.

Sportsklubben Rye utgjør selve grunnlaget for prosjektet gjennom mangeårig treningstilbud for landevei, terreng og enduro. Med hjemmebane på Langsetløkka for SK Rye terreng har det vært nedlagt mange dugnadstimer her fra klubb og foreldre, og det er dette grunnlaget vi nå bygger videre på. For øvrig har vi fått økonomisk støtte underveis i prosjektet.

Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse tilkjente oss en engangssum høsten 2021. Midlene dekker arbeid og utbedringer som elever ved Sollerudstranda skole, avdeling Vaggestein gjør på stiene.

Sparebankstiftelsen DNB har innvilget et stort beløp til utvikling og drift av Maridalsrunden.

HC Thauglands Trælastforretning AS har gitt oss god pris på materialer og redskaper.

Ikke minst kommer det stadig inn penger på vippskontoen vår fra privatpersoner, som vi setter stor pris på.

Takk for støtten!