Prosjektet

Maridalsrunden og Langsetløkka-rundene ligger på Kjelsås, i bydel Nordre Aker. Mer spesifikt øst for Maridalsvannet, med selve Langsetløkka i randsonen av marka. Bakgrunnen for prosjektet er at dette allerede er et nærmiljøanlegg for langrenn, sykling, orientering og andre friluftsaktiviteter. Sportsklubben Rye har gjennom mange år lagt ned atskillige dugnadstimer på å vedlikeholde og forsterke stier ved Langsetløkka slik at de egner seg for sykling, til glede for små og store sykkelentusiaster. Vi ønsker å bidra med å etablere et nettverk av bærekraftige, tilrettelagte stier for barn, unge og nybegynnere på terrengsykkel. Sommeren 2020 ferdigstilte prosjektgruppen med Tord Bern Hansen i spissen et mindre pilotprosjekt (en liten del av «innstegsløypa»), som er en runde på to kilometer på eksisterende stier og grusveier i tilknytning til lysløypa. Utbedringene ble gjort så skånsomt som mulig og med minimale inngrep i naturen. Pilotstien fikk sin ilddåp under NM i terrengsykling i september 2020, som SK Rye tok på seg på meget kort varsel under pandemien.

Hvorfor skal vi tilrettelegge for terrengsykling?

 •  ​Marka er full av stier, men Oslo mangler et tilrettelagt område med enkelt innsteg for terrengsykling hvor barn, ungdom og funksjonshemmede kan ferdes trygt og få tilpassede utfordringer.​
 • Stimulere til fysisk aktivitet og bruk av naturen for å styrke folkehelsen.
 • Utvikle bærekraftige stier som tåler mye bruk og nedbør. ​
 • Anlegg for sykling er rimelig og miljøvennlige.​

Enkel adkomst

 • På sykkel fra bydelen eller opp turveien langs Akerselva​
 • Trikk, buss eller tog​
 • Gode parkeringsmuligheter på Oset utfartsparkering

Målgruppe

 • Familier, ungdom og voksne på tur, lek eller egentrening​
 • Funksjonshemmede på sykkel​
 • Organisert trening og ritt for barn, ungdom, og voksne ​
 • Kurs i terrengsykling

Guidet tur i runden juni 2021.
Parasyklistene Gunhild og Terje på befaring i Greverunden med Tord.
Kloppene over myrene før Monsetangen gjør stor nytte.

Prinsipper for skånsom utbedring 

Vi er i gang med en ny dugnadssesong i Maridalsrunden og vil utbedre ulike partier på de 6 mindre sløyfene som inngår i hele runden med hovedvekt på disse grunnprinsippene: 

 • Forsterke og drenere bløte og utsatte punkter med steinlegging, kavling, subbus, gangbane eller klopp, og ved å lede vannet bort.  
 • Ta ned mindre busker og trær som har greiner inn på stien.  
 • I begrenset omfang ta ned enkelte trær med tanke på sikt i kryss. 
 • Utbedre punkter som er for vanskelige å forsere for målgruppen og som det ikke er noen naturlig alternativ trasé for. Tiltak kan være flytting av steiner eller fjerning av stubber.  
 • Kortere omlegging av stien for å legge den i mer bærekraftig terreng utenom søkk og våte partier.  
 • Tilpasning og utbedring av sti i overgangen mellom sti og grusvei for å gjøre det syklebart. 
 • Sørge for at syklister har redusert hastighet ut på grusveien.   

Vi gjør primært tiltakene med manuell arbeidskraft. Kjøretillatelse innhentes fra Bymiljøetaten dersom vi har behov for å kjøre på skogsbilvei. 

Prinsipper for skilting

Skilting i Maridalsrunden er i gang pr. mai 2022. Vi har fått tillatelse til å sette opp skilt fra Bymiljøetaten i Oslo, og vi har i forkant av det første skiltet avklart og fått godkjent prinsippene for hvordan vi skilter med Bymiljøetaten.

 1. Vi bruker stolper/pæler (eller eventuelt trær) hvor det allerede er satt opp skilt
 2. Vi slår ned egne pæler.
 3. Hvis det er fjell i grunnen eller så mye stein at det er umulig å få en påle til å stå, benytter vi etdødt eller skrantende tre.
 4. Er et levende tre eneste utvei, benyttes løvtre før gran eller furu (fra skilthåndboken). Bruk av levende tre avklares med grunneier.