Maridalsrunden

Mange flotte sykkelruter!

Maridalsrunden starter og slutter på Langsetløkka, Kjelsås i Oslo. Kommer du med bil, er nærmeste parkering på Oset. Runden er på 21 km og i underkant av 500 høydemeter med stier av god kvalitet i Maridalens østside, med både krevende og enklere partier.  

Selve runden består av 5 mindre sløyfer. Har du ikke tid eller form til å sykle hele runden, kan du velge noen av sløyfene. Delrundene som utgjør hele Maridalsrunden er Langsetløkkarunden, Sanderrunden, Greverunden, Mobekkrunden og Vaggsteinsåsrunden. De som ønsker en enklere runde, kan kutte ut Vaggesteinsåsrunden, som er den nordligste delen av runden.

Gjennom hele runden vil du få brynt deg på partier med røtter og stein både opp og ned, men også noe fine partier med flyt. Runden brukes av også andre brukergrupper enn syklister, så vis hensyn til hverandre. God tur!