Instegsløype Langsetløkka

Byrådet for kultur, idrett og frivillighet har for få dager siden godkjent videre planlegging av innstegsløype på Langsetløkka.

Stiene i Oslo-området regnes som teknisk krevende, og overgangen fra grus til sti blir derfor vanskelig for ferske stisyklister. Det har vi i SK Rye og Maridalsrunden ønsket å gjøre noe med i flere år. Et stykke på vei har vi kommet, blant annet med Pilotstien som ble ferdigstilt i 2020 og den 20 km lange Maridalsrunden som ble ferdig skiltet før sommeren. Tidligere i høst kom de 10 karttavlene opp, og ellers har dugnadsgjengen stått på og utbedret eksisterende stinett de siste par årene. Det som mangler nå er en 2 km innstegsløype på Langsetløkka, som start på selve Maridalsrunden i tillegg til et ferdighetsområde for lek og moro.

Godkjenning fra byrådet

Vi har tidligere søkt og fått innvilget 1,2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen til utvikling og anleggsarbeid på Langsetløkka, men har manglet godkjenning fra byrådet. Prosjektet har derfor stått i ro i påvente av dette, og vi var i vår engstelige for at vi ikke fikk realisert millionsummen fra Sparebankstiftelsen. Heldigvis fikk vi på sensommeren forlenget fristen med ett år. Og når godkjenningen til å starte planleggingen av terrengsykkelanlegg både på Langsetløkka og Skullerud kom fra byrådet for kultur, idrett og frivillighet sist uke, har vi stor tro på at vi endelig skal få realisert innstegsrunden opp til Langsetløkka.

Utforming av løypene

-Vi vil sammen med Bymiljøetaten ha tett dialog med andre interessegrupper på Langsetløkka, statsforvalteren og plan- og bygningsetaten, opplyser Tord Bern Hansen (prosjekteier for SK Rye og Maridalsrunden). Han forteller videre at det ikke skal lages nye stier, og at innstegsløypa kun går på eksisterende stier hvor store deler allerede i dag er utbedret siden dette har vært SK Ryes godkjente trenings- og konkurransearena i over 10 år.

Innstegsløypa vil være åpen for alle brukergrupper; syklister, gående, funksjonshemmede på sykkel og løpende, og vi vil legge vekt på fartsreduserende tiltak ved behov.

Stiene er i dag fra 90-140 cm brede (noen steder mer), og vi vil i stor grad forholde oss til dagens bredde. De strekkene som skal benyttes av funksjonshemmede på sykkel, bør imidlertid være 100 cm brede slik at de kommer frem. Svinger krever også litt mer bredde.

Skånsom utbedring

Løypa går på eksisterende stier og vil i stor grad forholde seg til bredden av disse. Det er også gjennom flere år vært gjort systematisk tynning i området av hensyn til langrennsspor. De eneste massene vi trenger å tilføre, er rene steinmasser som pukk og subbus. Disse hentes fra Franzefoss bruk som ligger i Lillomarka. Ingen steiner fjernes, men kan i noen tilfeller bli flyttet. Da gjenbrukes de i doseringer eller kuler. Det blir ikke satt spor av betydning utenfor stien som skal opparbeides. Graving blir det også minimalt av.  Det er kun behov for å ta bort myk og næringsrik jord der hvor det er slik, før det legges på subbus.  Utbedringene påvirker altså i svært liten grad naturen.

-Vi forventer at utbedringene vil redusere slitasje og holde vedlikeholdet på et lavt nivå. Sk Rye og NOTS vil sørge for nødvendig vedlikehold. I midten av november blir det befaring på Langsetløkka sammen med Bymiljøetaten og øvrige interessenter, der vi håper at vi finner gode løsninger som både tilfredsstiller ønske om aktivitet og ivaretakelse av naturen i nærmiljøet vårt. Drømmen er å starte med utbedringene så snart snøen går til våren, forteller Tord.

Bilder fra Pilotstien sensommer 2020. Løypa ble testet i Rye-rittet i august samme år og i NM kort tid etterpå.

Andreas Myking og Axel fra bymiljøetaten, Atle Rømo fra Skikretsen, Håvard Pedersen fra Lillomarkas venner, Espen Jonhaugen fra Skiforeningen, Håkon Eide Gundersen fra Naturvernforbundet gjemt bak prosjektets leder Tord Bern Hansen.
For å unngå at syklistene braser inn i de som bruker bålplassen, vil vi lage en dosering som sender syklistene oppover i skileikområdet.
Her skal stubbene fjernes for å øke fremkommeligheten.
Stien vil bli utbedret til ca. 1 meter for at også brukere med fysiske utfordringer på 3-hjulinger får plass nok.