Befaring i instegsløypa

Før helgen var det befaring på Langsetløkka i forbindelse med planene for utvikling av innstegsløypa.

Bymiljøetaten var på plass med sine saksbehandlere for områdene idrett, Nordmarka og anlegg. Videre stilte Skiforeningen, Naturvernforbundet, Lillomarkas venner, Oslo skikrets og SK Rye.

Andreas Myking og Axel fra Bymiljøetaten, Atle Rømo fra Skikretsen, Håvard Pedersen fra Lillomarkas venner, Espen Jonhaugen fra Skiforeningen, Håkon Eide Gundersen fra Naturvernforbundet gjemt bak prosjektets leder Tord Bern Hansen.

Leder av Maridalsrunden, Tord Bern Hansen guidet alle involverte parter gjennom den ca. 2 km lange instegsrunden og utdypet konkrete detaljer som er tenkt utbedret, så sant planene blir godkjent av Bymiljøetaten.

-Fysisk aktivitet er bra og gir en ekstra dimensjon ute i naturen. Ferdigheter på sykkel bør øves opp når man er barn, og i så måte spiller instegsløypa en viktig rolle med enkle og tilrettelagte stier. -Jeg er overbevist om at dette har stor overføringsverdi til sykling i trafikken også, sier Bern Hansen.

Redusere farlige situasjoner

En av de viktigste faktorene for å gjøre stiene mer bærekraftige og brukervennlige, er å lede bort vann. Dette var tydelig også på befaringen der de siste ukers regnskyll har dratt med seg en del grus og masser, som fordrer litt etterfylling før sykkelsesongen starter igjen.

Så handler det om å redusere farlige situasjoner mellom syklister og andre brukere på Langsetløkka. -VI gjør noen små justeringer for å lede syklistene vekk fra for eksempel bålplassen på Langsetløkka. Vi tror syklistene er årvåkne i forhold til øvrige brukergrupper på Løkka, men ikke sikker på om andre brukergrupper er klar over at det plutselig kan komme syklister i høy fart ned ryggen eller i skileik-området.  En mulig løsning kan være å legge inn doseringer slik at syklistene sendes oppover i skileiken i stedet for å ende i bursdagsselskapet ved bålplassen, supplerer trener Petter Jørgensen fra SK Rye.

Gjennom trærne skimtes søndagsutflukt til bålplassen. Det er ønskelig med en dosering i bunn for å hindre farlige situasjoner.
Nedenfor steinrøysa «Rockgarden» vil en dosering sende syklistene oppover i skileiken i stedet for på kollisjonskurs med andre brukere.

Andreas Myking fra Bymiljøetaten, avdeling for idrett, er opptatt av å legge bedre til rette for barn og unge ifht fysisk aktivitet. Han understreker viktigheten av at prosjekter som Langsetløkka og tilsvarende prosjekt på Skullerud involverer andre brukergrupper og interessenter. Å ta seg til rette fører sjelden frem, derimot god forankring hos andre interessenter og brukergrupper i tillegg til en ryddig prosess er alltid å anbefale. Markaloven er klar på at det ikke skal bygges nytt, så skånsomme justeringer i terrenget i tråd med de tillatelser som er gitt, er påkrevet ifølge Myking.

Det har også vært diskutert hvorvidt noen av stiene kan kjøres opp med scooter vinterstid, til glede for både syklister og langrennsløpere.

Her skal stubbene fjernes for å øke fremkommeligheten.
Stien vil bli utbedret til ca. 1 meter for at også brukere med fysiske utfordringer på 3-hjulinger, får plass nok.
Kloppene blir sleipe ved mye regn og skal erstattes av kavlinger.

Håkon Eide Gundersen fra Naturvernforbundet er positiv til utvikling av instegsløypa så lenge utbedringene spiller på lag med naturen og ikke minst brukerne. De heier på justeringer som i størst mulig grad glir inn i terrenget og er tilsvarende mer skeptisk overfor tiltak som stikker seg mer ut fra sine omgivelser.

-Vi er selvsagt spente på utfallet når Bymiljøetaten nå starter arbeidet med å behandle det planlagte prosjektet i instegsløypa på Langsetløkka og håper vi kan starte opp allerede til våren, avslutter Tord Bern Hansen.

-En sånn runde kan være moro å prøve på ski også, sier Espen Jonhaugen fra Skiforeningen. T.v. Lisa Näsholm.
-Jeg er overbevist om at stisykling har stor overføringsverdi til sykling i trafikken også, sier Tord Bern Hansen.
Del